LOGO MZEC
  • Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha
  • Kotłownia przy ul. Tuwima Kotłownia przy ul. Tuwima
  • Węzeł cieplny - ul. Piastowska Węzeł cieplny - ul. Piastowska
  • Węzeł cieplny - ul. Judyma Węzeł cieplny - ul. Judyma
TELEFON ALARMOWY

993

lub

606856099


Dyżurny MZEC

PUNKT OPŁAT
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 11.00

Informujemy, że wpłaty za energię cieplną na konto MZEC dokonywane w ING Bank Śląski zwolnione są z prowizji bankowej.
Lider Rozwoju Regionalnego 2014
Lider Rozwoju Regionalnego 2013
Miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Izba Gospodarcza CP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Facebook
Znajdź nas na Facebook
W Trosce o Środowisko
BIP MZEC
BIP
"Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla"

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

W ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”. Wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej II stopnia i został oceniony pozytywnie.

Dnia 01 października 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie

nr POIS.09.02.00-00-050/10-00 w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii” priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W ramach projektu wyodrębnione zostały następujące zadania:

 

- Zadanie nr 1 – Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Leśne (zadanie zrealizowane).

 

- Zadanie nr 2 – Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu Śródmieście (zadanie zrealizowane), Piastów (zadanie zrealizowane) i Wschód w Kędzierzynie-Koźlu, obejmujące następujące etapy:

- modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków dla terenu wytyczonego ulicami: Al. Jana Pawła II, Al. Lisa i Wojska Polskiego,

- modernizacja sieci osiedlowej ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków dla terenu wytyczonego ulicami: Al. Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Meisnera, Al. Lisa

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 21 880 605,51 pln.

 

Wartość dofinansowania wynosi 11 539 897,13 pln.

 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 październik 2015r.

 

Lp.

nazwa zadania

długość zmodernizowanej sieci [km]

termin realizacji

osiedle

1.

Roboty budowlano - montażowe - modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na Osiedlu Leśne w Kędzierzynie-Koźlu

3,21

2008

Leśne

2.

Roboty budowlano - montażowe - modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na Osiedlu Śródmieście, Piastów i Wschód w Kędzierzynie-Koźlu

2,77

2010

Śródmieście

3.

Roboty budowlano - montażowe - modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na Osiedlu Śródmieście, Piastów i Wschód w Kędzierzynie-Koźlu

5,16

2013

Piastów

4.

Roboty budowlano - montażowe - modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na Osiedlu Śródmieście, Piastów i Wschód w Kędzierzynie-Koźlu

2,76

2014

Wschód

5.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego.

1,11

2014

Śródmieście

6.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych  w rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kędzierzynie-Koźlu

0,16

2014

Pogorzelec

7.

Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul. Bema do komory przy ul. Bema

1,01

2015

Pogorzelec

 

suma:

16,18

 

 

 

Obrazy: 201307251328.jpg