LOGO MZEC
  • Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha
  • Kotłownia przy ul. Tuwima Kotłownia przy ul. Tuwima
  • Węzeł cieplny - ul. Piastowska Węzeł cieplny - ul. Piastowska
  • Węzeł cieplny - ul. Judyma Węzeł cieplny - ul. Judyma
TELEFON ALARMOWY

993

lub

606856099


Dyżurny MZEC

PUNKT OPŁAT
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 11.00

Informujemy, że wpłaty za energię cieplną na konto MZEC dokonywane w ING Bank Śląski zwolnione są z prowizji bankowej.
Lider Rozwoju Regionalnego 2014
Lider Rozwoju Regionalnego 2013
Miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Izba Gospodarcza CP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Facebook
Znajdź nas na Facebook
W Trosce o Środowisko
BIP MZEC
BIP
Struktura

 

Struktura Spółki:

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Rada Nadzorcza: 

Olimpia Komander - przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dorota Klęczar  - członek Rady Nadzorczej

Jerzy Michalczyk  - członek Rady Nadzorczej

Aleksander Giehsmann- członek Rady Nadzorczej

 

Jednoosobowy Zarząd Spółki -  mgr Jolanta Gądek-Rypel 


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy - mgr Elżbieta Wójcik


Kierownik Wydziału Produkcji i Dystrybucji – inż. Alina Wieczorek

 

Kierownik Wydziału Remontów, Inwestycji i Nadzoru - Grażyna Wojtowicz

 

Kierownik Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży– mgr Joanna Zambrzycka

 

 

 

KRS  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Kapitał Zakładowy: 18 324 000 zł