LOGO MZEC
  • Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha
  • Kotłownia przy ul. Tuwima Kotłownia przy ul. Tuwima
  • Węzeł cieplny - ul. Piastowska Węzeł cieplny - ul. Piastowska
  • Węzeł cieplny - ul. Judyma Węzeł cieplny - ul. Judyma
TELEFON ALARMOWY

993

lub

606856099


Dyżurny MZEC

PUNKT OPŁAT
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 11.00

Informujemy, że wpłaty za energię cieplną na konto MZEC dokonywane w ING Bank Śląski zwolnione są z prowizji bankowej.
Lider Rozwoju Regionalnego 2014
Lider Rozwoju Regionalnego 2013
Miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Izba Gospodarcza CP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Facebook
Znajdź nas na Facebook
W Trosce o Środowisko
BIP MZEC
BIP
KAWKA

 „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA” 

 

NISKA EMISJAemisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

 

SMOG - nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

 

PRZYCZYNY NISKIEJ EMISJI

- nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania

- przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze

- niska jakość węgla i drewna

- spalanie w piecach i kotłach c.o. odpadów

- nieodpowiedni stan instalacji kominowych

- niska świadomość społeczna  o wysokiej szkodliwości zanieczyszczeń

 

CEL PROGRAMU

- ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza spowodowanego niską emisją

- podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia i środowiska

- przekonanie społeczeństwa  o korzyściach płynących z likwidacji lokalnych, niskosparwnych źródeł ciepła

- zachęcenie mieszkańców do likwidacji palenisk węglowych i podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej

 

Przedsięwzięcia przewidują:

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję pyłów PM 2,5, PM 10 i CO2

- likwidację pieców węglowych na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla

- wykonanie instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz w niektórych lokalach

- wybudowanie przyłączy cieplnych oraz sieci ciepłowniczej w celu podłączenia budynków w których zostały zlikwidowane paleniska węglowe

- zakup i montaż węzłów cieplnych wraz z licznikami

 

Zestawienie tabelaryczne  trzech edycji programu KAWKA 

 

 

Wszystkich zainteresownych przyłączeniem sie miejskiej sieci ciepłowniczej zachęcamy do złożenia bezpłatnego wniosku "Zapytanie o możliwość przyłączenia się do sieci"

 

 

Konkurs Jestem eKKo-KAWKA (reportaż, spot)

 

Spot do pobrania.