LOGO MZEC
  • Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha
  • Kotłownia przy ul. Tuwima Kotłownia przy ul. Tuwima
  • Węzeł cieplny - ul. Piastowska Węzeł cieplny - ul. Piastowska
  • Węzeł cieplny - ul. Judyma Węzeł cieplny - ul. Judyma
TELEFON ALARMOWY

993

lub

606856099


Dyżurny MZEC

PUNKT OPŁAT
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 11.00

Informujemy, że wpłaty za energię cieplną na konto MZEC dokonywane w ING Bank Śląski zwolnione są z prowizji bankowej.
Lider Rozwoju Regionalnego 2014
Lider Rozwoju Regionalnego 2013
Miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Izba Gospodarcza CP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Facebook
Znajdź nas na Facebook
W Trosce o Środowisko
BIP MZEC
BIP
Ogłoszenia

AKTUALNE:

Projekt pn.  „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla” 

Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. 

"Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

ZAKOŃCZONE:

 

"Zakup usług ubezpieczeniowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu".

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Wykaz przedmiotów użytkowych do sprzedaży


 

"Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu".

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 

Zmiana do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 17/2016

 

"Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla"

Zadanie nr 7 Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla - podłączenie nowych odbiorców."Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Grupy Zakupowej"

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

"Remont sieci ciepłowniczej na osiedlu Zachód w Kędzierzynie-Koźlu"

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

OFERTA PRACY- automatyk/programista PLC

OFERTA PRACY - monter-spawacz

 

 

 

Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i przesył gazu

Deklaracja woli uczestnictwa.pdf

Deklaracja woli uczestnictwa-wersja edytowalna


 

"Remont elewacji frontowej i szczytowej budynku wymiennikowni przy ul.Korfantego 1 w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe 11/2016

Mapa ewidencyjna i zdjęcia elewacji


 

"Budowa sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 8,6 i Głowackiego 5 w Kędzierzynie-Koźlu"

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

"Dostawa i montaż 4 węzłow cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku MZEC przy ul. Stalmacha 18 w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert 

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.2016r.

Odpowiedź na pytania z dnia 07.04.2016r.

Odpowiedź na pytania z dnia 06.04.2016r.

Odpowiedź na pytania z dnia 05.04.2016r.

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2016

Istone dla stron postanowienia

Projekt

Rysunek 1

Rysunke 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Rysunek 7

Formularz ofertowy z załącznikami


 

 

"Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 8/2016


 

"Wykonanie oceny technicznej trzech kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 24.03.2016r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 31.03.2016r.


 

"Dostawa i montaż 4 węzłów cieplnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzyneie-Koźlu".

Ogłoszenie o zamówieni- postępowanie unieważnione


 

"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy i wodomierzy ultradźwiękowych"

Ogłoszenie o zamówieniu- postępowanie unieważnione


 

 

"Wymiana falownika VACON"

Zawiadomienie o wyborze

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Oferta

Załączniki do oferty

 

 

 

"Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków, montażem węzłów cieplnychi liczników ciepła w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY KAWKA II 2016

 


 

"Wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz tabliczek i naklejek pamiątkowych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 12/2015

Formularz oferty

 

 

"Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

"Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 11/2015

Formularz oferty

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego"

Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego

Informacja o podmiotach dopuszczonych do dialogu

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 Wykaz kotłowni

Załącznik nr 2 Zużycie gazu

Załącznik nr 3 Wniosek

 


"Dostawa węzłów cieplnych do Mieskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 9/2015


 

"Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe nr 6/2015"Zakup usług ubezpieczeniowych  dla Miejskigo Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu" 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na pytania z dn. 18.05.2015r. nr 3

Odpowiedź na pytania z dn. 18.05.2015r. nr 2

Odpowiedź na pytania z dn. 18.05.2015r. nr 1

Odpowiedź na pytania z dn. 15.05.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu-usługi

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ wykaz budynków i budowli 

Załącznik nr 2 do SIWZ środki trwałe

Formularz ofertowy

Umowa o wykonanie zadania

 

 

"Wykonanie oceny technicznej  trzech kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.05.2015r.

Zapytanie ofertowe- uzupełnione 

Zapytanie ofertowe nr 5/2015


 

"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedzi na pytania z dnia 11 maja 2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Przebudowa sieci cieplnych wraz z przyłączami do budynków, od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz budowa przyłączy do budynków przy ul. Piotra Skargi 50 i Orzeszkowej 1-13"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Budowa sieci ciepłowniczych wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków i montażem węzłów cieplnych w Kędzierzyn-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rury z demontaupdf

Ogłoszenie - oferty cenowe na zakup rur z demontażu

 

 

"Budowa przyłączy ciepłowniczych (wraz z montażem węzłów cieplnych) do budynków w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Wykonanie map do projektowania dla Miejskigo Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Wykonanie mapy do projektowania dla zadania "Przebudowa sieci cieplnych z przyłączami do budynków od komory K-259 do ul. Orzeszkowej w Kędzierzynie-Koźlu".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Przebudowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Chopina, Moniuszki i Kilińskiego w Kędzierzynie-Koźlu".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

"Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków od komory K2 przy ul.Bema do komory przy ul.Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbirocze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu


 

"Remont pokrywy komory ciepłowniczej przy ul.Elsnera w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie  ofertowe nr 18/2014.pdf

Formularz oferty.pdf

 

 

"Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytania z dnia 13 padziernika 2014

Zmiana do zapytania ofertowego nr 17/2014

Zmiana do zapytania ofertowego nr 17/2014

Zapytanie ofertowe nr 17/2014

Formularz oferty


 

"Jednorazowa obsługa serwisowa urządzeń w kotłowniach Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 15/2014

 

 

"Budowa przyłączy do budynków w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Postępowanie nr 14/2014


 

„Wykonanie i dostawa sześciu banerów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

 

SPROSTOWANIE

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe 13/2014

 


 

"Budowa przyłączy do budynków mieszkalnych w Kędzierznie-Koźlu wraz z montażem węzłów cieplnych w ramach programu KAWKA"

Postepowanie nr 11/2014

Zmiana do SIWZ.pdf


 

„Wykonanie i dostawa sześciu banerów promocyjnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Zapytanie ofertowe nr 12/2014

Formularz oferty


 

"Dostawa węzłów cieplnych do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Zapytanie ofertowe 10/2014.pdf

Zawiadomienie o wyborzenajkorzystniejszej oferty.pdf


 

"Wymiana dwuwarstwowej izolacji termicznej drzwi kotla wodnego w kotlowni gazowej K-41 w Kędzierzynie-Koźlu".

Zapytanie ofertowe nr 7/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

"Naprawa kotła wodnego nr 2 w kotlowni gazowej K-41 w Kędzierzynie-Koźlu"

Zapytanie ofertowe nr 8/2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniekjszej oferty


 

"Wykonanie oceny technicznej dwóch kominów stalowych na terenie Kędzierzyna-Koźla"

Zapytanie ofertowe nr 9/2014

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

"Legalizacja wodomierzy dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Zapytanie ofertowe 6/2014"Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączmi do budynków w Kędzierzynie-Koźlu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zmiana do SIWZ z dnia 16.05.2014.pdf

Zmiana do SIWZS z dnia 14.05.2014r.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 16 maja 2014r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 15 i 16 maja 2014r.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 maja 2014.pdf

Odpowiedzi na pytania z dnia 13 i 14 maja 2014r.pdf

Wersja edytowalna załaczników

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 8 maja 2014r.

Załączniki w wersji edytowalnej

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Wykonanie legalizacji ciepłomierzy ultradźwiękowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie po wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY


 

"Wykonanie map do projektowania dla Miejksiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

"Wykonanie dwóch bannerów promocyjnych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2014.

 

 

Ogłoszenie - zakup rur z demontażu.pdf

 


 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz  z  przyłączami do budynków od komory przy Placu Wolności 5 do komory przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu  wraz z przebudową sieci teletechnicznej i przełożeniem kabla elektrycznego”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Załączniki w wersji edytowalnej dostępne są na bip.mzec-kk.pl

Odpowiedź na pytanie z dnia 10 stycznia 2014r.pdf