LOGO MZEC
  • Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha Siedziba MZEC przy ul. Stalmacha
  • Kotłownia przy ul. Tuwima Kotłownia przy ul. Tuwima
  • Węzeł cieplny - ul. Piastowska Węzeł cieplny - ul. Piastowska
  • Węzeł cieplny - ul. Judyma Węzeł cieplny - ul. Judyma
TELEFON ALARMOWY

993

lub

606856099


Dyżurny MZEC

PUNKT OPŁAT
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 11.00

Informujemy, że wpłaty za energię cieplną na konto MZEC dokonywane w ING Bank Śląski zwolnione są z prowizji bankowej.
Lider Rozwoju Regionalnego 2014
Lider Rozwoju Regionalnego 2013
Miasto możliwości
Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości
Izba Gospodarcza CP
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Facebook
Znajdź nas na Facebook
W Trosce o Środowisko
BIP MZEC
BIP
Pytania i odpowiedzi: Pytania Odbiorców
Pytania i odpowiedzi >Pytania Odbiorców
1. Kiedy można uruchomić ogrzewanie?2. Kiedy można zmienić zamówioną moc cieplną?3. Kiedy można rozwiązać umowę sprzedaży ciepła?4. Czy Sprzedawca ma prawo pobrać dodatkową opłatę za przerwanie i ponowne wznowienie dostawy ciepła?
1. Kiedy można uruchomić ogrzewanie?
Termin rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania ustala Odbiorca na podstawie pisemnego wniosku podpisanego przez jednego z reprezentantów Odbiorcy.
Do góry
2. Kiedy można zmienić zamówioną moc cieplną?
Raz w roku – do 31 marca Odbiorca może wystąpić z wnioskiem o zmianę mocy cieplnej, wówczas zmiana mocy następuje z dniem 1 lipca.
Do góry
3. Kiedy można rozwiązać umowę sprzedaży ciepła?
Rozwiązanie umowy może nastąpić na wniosek każdej ze strona za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 30 czerwca.
Do góry
4. Czy Sprzedawca ma prawo pobrać dodatkową opłatę za przerwanie i ponowne wznowienie dostawy ciepła?
Tak, zgodnie z umową sprzedaży ciepła Sprzedawca pobiera opłaty za dodatkowe przerwanie lub rozpoczęcie dostarczania ciepła zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych stanowiącym załącznik do umowy sprzedaży.
Do góry